Servicesขอบเขตงานบริการของเรา ทางบริษัทพร้อมให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างและงานวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป
อาทิ ให้คำปรึกษาในการสร้างอาคารของท่าน งานออกแบบ งานก่อสร้างอาคารโรงงานหรือโกดัง งานอาคารสำนักงาน
งานบ้าน งานปรับปรุงต่อเติมอาคารทั่วไป ซึ่งอย่างไรก็ตามถ้าหากทางลูกค้ามีข้อสงสัยหรือติดปัญหาเรื่องการก่อสร้าง
ทางบริษัทมีความยินดีพร้อมพิจารณาให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำต่างๆ